Mikołaj - omiń przeszkody

Materiał zawiera 5 kart. Na pierwszej znajduje się czarno-biała plansza do dowolnego uzupełnienia, na drugiej ta sama plansza uzupełniona jest o krzyżyki w wybranych miejscach, na kolejnej poprowadzono fragment drogi, która w analogiczny sposób należy poprowadzić dalej. Na ostatnich dwóch kartach znajduje się kolorowa wersja planszy pierwszej i drugiej. Dziecko ma zadanie poprowadzić linię przecinającą puste kropki i ominąć wypełnione. Karty możemy uzupełnić np. o ćwiczone głoski, litery, sylaby.