Imiona zwierząt - czytanie ze zrozumieniem. Poziom łatwy

Materiał zawiera kartę, w której dziecko ma za zadanie na podstawie tekstu wypełnić tabele. Po prawidłowym wypełnieniu tabeli dziecko może dodatkowo pokolorować ilustracje.