Różnice - karty dwustronne z głoską R

Materiał zawiera 2 arkusze do druku dwustronnego, na których znajduje się 6 kart, które ze swoim rewersem różnią się kilkoma szczegółami. Nazwy ilustracji użytych w materiale zawierają głoskę [r].