Pisanki - czytanie ze zrozumieniem

Materiał zawiera kartę, w której dziecko ma za zadanie na podstawie tekstu wypełnić tabelę i zapisać odpowiedzi w liniaturze. Proponujemy zapełniać tabelę metodą eliminacji. Najpierw zakreślić znakiem "-" wszystkie pola, co do których jest pewność, że dany wypiek nie jest wybranym przez daną osobę. Przy wytypowaniu pisanki do danej osoby należy wykreślić ją z pól innych osób.