Pisanka z częściami mowy – rzeczowniki, czasowniki

Materiał zawiera kartę z ilustracją pisanki, w której uczeń ma za zadanie pokolorować kartę według kodu.