Harmonijkowe kolorowanki - antonimy (przeciwieństwa)

Materiał zawiera 6 kart z szablonami kolorowanek, które po pokolorowaniu należy wyciąć wzdłuż ciągłej linii i złożyć w harmonijkę wzdłuż przerwanych i kropkowanych linii. Na kolejnych kartach przedstawiono antonimy: słońce-deszcz, miękkie-twarde, ciężkie-lekkie, słodkie-słone, duże-małe, gorące-zimne.