Kupony dla Mamy - wersja kolorowa i czarno-biała

Materiał zawiera 4 karty, dwie w wersji kolorowej, i dwie w czarno-białej. Wybraną kartę/karty drukujemy, przecinamy wzdłuż przerywanych linii i układamy wycięte strony, jedną na drugiej. Ostatni z kuponów (okładka) powinien być na pierwszej stronie. Złożone kartki dziurkujemy na krawędzi i przewlekamy przez dziurki tasiemkę lub zszywamy zszywaczem. Na dwóch ostatnich kartach znajdują się kupony w wersji czarno-białej i kolorowej do dowolnego wypełnienia.