Liczba mnoga i pojedyncza z głoską [ń]

Materiał zawiera 3 karty z 3 wersjami ćwiczenia do uzupełnienia. Na pierwszej karcie należy uzupełnić zarówno liczbę mnogą, jak i pojedynczą, na drugiej tylko pojedynczą, na trzeciej tylko mnogą.