Na farmie - zestaw układanek kreatywnych

Materiał zawiera 7 plansz. Na pierwszej planszy znajduje się wieloelementowa ilustracja farmy ze zwierzętami, na drugiej plansza z farmą jest pusta (bez zwierząt), na trzeciej planszy znajdują się tylko wybrane zwierzęta na tle farmy. Na kolejnej karcie umieszczone zostały wszystkie zwierzęta z karty pierwszej na białym tle, do wycięcia po obrysie, na trzech ostatnich zwierzęta z poprzednich kart umieszczone zostały w tabeli z podpisami, ilustracje z tych kart można wyciąć z napisami, lub bez. Na jednej z kart zwierzęta opisane zostały onomatopejami, na dwóch pozostałych swoimi nazwami. Wybranych kart z zestawu można użyć między innymi do odszukiwania różnic pomiędzy ilustracjami, do odszukiwania wybranych zwierząt z kartoników na ilustracji głównej, do umieszczania wyciętych sylwetek zwierząt na planszy z farmą według wzoru lub instrukcji słownej oraz do ćwiczeń czytania.