Turlane szlaczki - lato

Materiał zawiera 8 kart. Pierwsza karta jest poglądowa, na kolejnej znajduje się plansza do gry, a na następnych szablony z ilustracjami. Do zabawy potrzebujemy dwóch kostek sześciennych, wydrukowanej planszy z drugiej karty i wybranego szablonu z ilustracją. Dziecko ma za zadanie rzucić kostkami, znaleźć wyrzucone liczby w tabeli i narysować w liniach ilustracji wzór zgodnie ze znalezionymi współrzędnymi. Kostkami rzucamy tak długo, aż wszystkie paski w ilustracji zostaną uzupełnione o kolorowe wzorki.