Wyturlaj śmieszne zdanie z [ń]

Do gry potrzebna będzie wydrukowana plansza oraz kostka. Gracze (lub gracz) kolejno rzucają pięć razy kostką i czytają i zapisują zdanie utworzone z wyrazów umieszczonych pod wylosowanymi liczbami oczek.