Plaża - zestaw układanek kreatywnych

Materiał zawiera 7 plansz. Na pierwszej planszy znajduje się wieloelementowa ilustracja plaży, na dwóch kolejnych na ilustracji znajdują się tylko wybrane elementy w dwóch wersjach. Na kolejnej plansza z plażą jest pusta. Na piątej karcie umieszczone zostały wszystkie elementy z karty pierwszej na białym tle, do wycięcia po obrysie, na dwóch ostatnich kartach znajdują się ilustracje elementów z poprzedniej karty w tabeli z podpisami. Ilustracje z tych kart można wyciąć z napisami, lub bez. Wybranych kart z zestawu można użyć między innymi do odszukiwania różnic pomiędzy ilustracjami, do odszukiwania wybranych elementów z kartoników na ilustracji głównej, do umieszczania wyciętych sylwetek na planszy z plażą według wzoru lub instrukcji słownej oraz do ćwiczeń czytania.