Nagłosowe rebusy fonetyczne z głoską [s]

Materiał zawiera kartę z 4 rebusami. Dziecko ma za zadanie odgadnąć nazwy ilustracji z lewej części karty (do znaku zapytania) i z pierwszych głosek odgadniętych wyrazów ułożyć nowy, a następnie w prawym rzędzie odnaleźć ilustracje, która go obrazuje, wyciąć ją i wkleić w miejsce znaku zapytania. Kartę można zalaminować, a ilustracje do odgadnięcia i miejsca oznaczone znakami zapytania podkleić rzepami, dzięki czemu będzie można używać jej wielokrotnie.