Lody - rymy z głoską [s]

Materiał zawiera 4 strony. Na dwóch pierwszych stronach znajduje się 16 kart z lodami, na których przedstawiono pary obrazków, których nazwy się rymują. Na dwóch ostatnich stronach znajdują się karty z podpisanymi ilustracjami z wcześniejszych stron.