Turlane szlaczki - przybory szkolne

Materiał zawiera 6 kart. Pierwsza karta jest poglądowa, na kolejnej znajduje się plansza do gry, a na następnych szablony z ilustracjami przyborów szkolnych. Do zabawy potrzebujemy dwóch kostek sześciennych, wydrukowanej drugiej planszy i wybranego szablonu z ilustracją przyboru szkolnego. Dziecko ma za zadanie rzucić kostkami, znaleźć wyrzucone liczby w tabeli i narysować w liniach ilustracji wzór zgodnie ze znalezionymi współrzędnymi. Kostkami rzucamy tak długo, aż wszystkie paski w ilustracji zostaną uzupełnione o kolorowe wzorki.