Sarenki XXL - wersja kolorowa

Materiał zawiera 12 arkuszy. Na pierwszym znajduje się ilustracja sarenek z podziałam na 8 części, stanowiąca legendę do składania kolejnych części układanki XXL. Na drugiej karcie ta sama ilustracja występuje w wersji bez podziału. Na kolejnych 8 kartach znajdują się części układanki w powiększeniu. Na ostatnich dwóch kartach znajdują się sarenki pojedynczo na stronie.