W lesie - zestaw układanek kreatywnych

Materiał zawiera 7 plansz. Na pierwszej planszy znajduje się wieloelementowa ilustracja lasu ze zwierzętami, na drugiej wersja ze zwierzętami w innym stylu, na trzeciej znajduje się ilustracja pustego lasu, bez zwierząt. Na czwartej planszy znajdują wszystkie zwierzęta z karty pierwszej na białym tle, do wycięcia po obrysie, na piątej tak samo ujęte zostały zwierzęta z karty drugiej. Na dwóch ostatnich kartach zwierzęta z poprzednich plansz umieszczone zostały w tabeli z podpisami, ilustracje z tych kart można wyciąć z napisami, lub bez. Wybranych kart z zestawu można użyć między innymi do odszukiwania różnic pomiędzy ilustracjami, do odszukiwania wybranych zwierząt z kartoników na ilustracji głównej, do umieszczania wyciętych sylwetek zwierząt na planszy z lasem według wzoru lub instrukcji słownej oraz do podświetlania planszy przygotowanej ze sklejenia ilustracji lasu z ilustracją zwierząt na białym tle (kartę ze zwierzętami należy podkleić obrazkiem do góry pod kartę z lasem).