Czyj to koszyk? - czytanie ze zrozumieniem

Materiał zawiera kartę, w której dziecko ma za zadanie na podstawie tekstu wypełnić tabelę i zapisać odpowiedzi w liniaturze. Proponujemy zapełniać tabelę metodą eliminacji. Najpierw zakreślić znakiem "-" wszystkie pola, co do których jest pewność, że dany koszyk nie należy do danej osoby, przy wytypowaniu koszyka należącego do danej osoby należy wykreślić ją z pól innych osób.