Oznaczanie klamerkami - kasztany i żołędzie

Materiał zawiera arkusz z 6 kartami do wycięcia. Dzieci mają za zadanie, za pomocą klamerki, oznaczyć prawidłową cyfrę pod obrazkiem, odpowiadającą liczbie przedmiotów na ilustracji.