Przyimki. Koszyki i gruszka - karty i układanka

Materiał zawiera 3 arkusze, na pierwszym znajduje się 8 podpisanych kart z ilustracjami przyimków, na drugiej te same obrazki występują bez podpisów. Na trzeciej karcie znajdują się dwa kosze, gruszka i podpisy do wycięcia. Wyciętych materiałów z zestawu możemy użyć np. do odtwarzania wzoru z karty, układania podpisów pod ilustracjami, nazywania ilustracji.