Suma sudoku

Materiał zawiera kartę, w której dziecko ma za zadnie zapisać działania, obliczyć je i wpisać odpowiednie cyfry w puste pola tabeli zgodnie z instrukcją.