Co zjadł duch? Głoska R po spółgłosce

Materiał zawiera osiem stron z 32 kartami do wycięcia. Na stronach od 1 do 6 wewnątrz buzi ducha znajdują się ilustracje z głoskami w kolejności stron [br], [ dr], [gr], [kr], [pr], [tr]. Na ostatnich dwóch stronach znajdują się szablony, w wersji pełnej lub oszczędzającej tusz, z duchami z miejscem na dowolne uzupełnienie np. sylabą, wyrazem, głoską itp. Wycięte wzdłuż ciągłej linii karty zaginamy w miejscu przerywanej linii do środka, a następnie odginamy na zewnątrz wzdłuż kropkowanych linii, tak by obrazek wewnątrz buzi ducha ukrył się w zagięciu. Dodatkowo możemy spiąć zagięcie od tyłu klamerką i dołączyć do ćwiczenia motorykę małą. Dziecko ma zadanie otworzyć kartę i nazwać ilustrację wewnątrz.