Krzyżówka z symbolami Polski

Materiał zawiera 2 karty z łatwiejszą i trudniejszą wersją krzyżówki.