Andrzejkowe stemplowanie

Materiał zawiera 6 kart z obrazkami, które można (w miejscu kropek) wypełnić stempelkami, plasteliną lub odciskami palców oraz kartę z wszystkimi obrazkami.