Księżniczka żabka - kolorowanie szyfrem

Kolorowanie według reguł. Każdemu kolorowi została przyporządkowana inna samogłoska. Dziecko wypełnia kontury zgodnie z oznaczeniem, powtarzając przy tym samogłoski.