Karty logopedyczne – głoska [j] wersja czarno-biała

Materiał zawiera 3 plansze z 24 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [j]. Na pierwszej planszy głoska [j] występuje w nagłosie, na kolejnej w śródgłosie, na ostatniej planszy głoska [j] występuje w wygłosie. Uwaga, nazwy niektórych ilustracji zawierają inne trudne głoski, można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii.