Dopasuj całusy

Ćwiczenie spostrzegawczości i stopniowania oraz analizy i syntezy wzrokowej, polegające na połączeniu w pary obrazków ze względu na rozmiar i kształt.