Memo - liczby do 20 w języku migowym

Materiał zawiera 4 arkusze z 40 kartami, na których przedstawiono liczby arabskie do 20 i odpowiadające im gesty języka migowego.