Wiosenne kodowanie - 10x10 - sylaby z głoskami [k] i [g]

Materiał zawiera 5 kart. Na pierwszej znajduje się klucz do sprawdzenia poprawności wykonania zadań z kolejnych kart. Na reszcie kart znajdują się tabele oraz kwadraty z sylabami określające kolor poszczególnych pól. Dziecko ma za zadanie uzupełnić tabele, kolorując kratki z sylabami według oznaczeń.