Liczebniki w języku migowym do oznaczania klamerkami

Materiał zawiera kartę z dwiema planszami do wycięcia. Do zabawy potrzebne będą dodatkowo klamerki do bielizny. Instrukcja: Wytnij obie plansze wzdłuż grubej linii. Opisz klamerki liczbami od 1 do 20. Dziecko ma za zadanie przypiąć klamerkę z odpowiednią liczbą do obrazka, na którym przedstawiona jest ona w języku migowym.