Kolorowe pisanki i kurczaczki z sylabami (głoska P)

Materiał zawiera 4 karty, na pierwszej znajduje się plansza z kolorowymi pisankami i kurczakami oraz wypisanymi sylabami z głoską P w odpowiednich kolorach, na drugiej karcie znajdują się podpisane głoskami kolorowe połówki jajek do wycięcia. Na dwóch kolejnych kartach znajduje się plansza i karta z jajkami do dowolnego uzupełnienia. Dziecko ma za zadanie wyciąć jajka i przykleić je w odpowiednie miejsca kierując się kolorem obrysu grzybka i instrukcją z opisem sylab.