Różnicowanie sylab otwartych z głoskami P i M - rybki w akwarium

Materiał zawiera 6 kart. Na pierwszych dwóch znajdują się akwaria opisane odpowiednio głoskami P i M. Na kolejnych dwóch kartach znajdują się szablony 12 rybek do wycięcia, jeden z miejscem na opis, drugi opisany sylabami otwartymi z głoskami P i M. Na piątej karcie znajdują się wypisane sylaby, a na ostatniej nieopisane akwarium. Pierwsze trzy karty, po wycięciu rybek, służą do różnicowania sylab poprzez odpowiednie umieszczenie rybek w akwariach. Czwarta i piąta karta po sklejeniu (kartę z rybkami należy przykleić na kartę z sylabami, a następnie wyciąć), może posłużyć za alternatywną kartę do trzeciej, dodatkowo umożliwiając podświetlanie rybek, aby odczytać sylabę. Ostatnia karta może być dowolnie opisana i wraz z kartą 4 może posłużyć do opracowania materiału na dowolny temat. Do zestawu pasują karty "Logopedyczne rybki DR do łowienia lub podświetlenia" i "Logopedyczne rybki TR do łowienia lub podświetlenia".