Matematyczne kodowanie - Ziemia. Dodawanie do 30

Materiał zawiera 2 karty, jedną z całostronicowym zadaniem, drugą z dwiema pomniejszonymi planszami na karcie. Dzieci mają za zadnie pokolorować obrazek zgodnie z kodem z instrukcji.