Gazeta ortograficzna z [ż] i [rz]- rozsypanka

Materiał zawiera kartę z tytułową stroną gazety, w której należy uzupełnić nagłówki z wyciętych i prawidłowo ułożonych wyrazów znajdujących się w dolnej części arkusza.