Znajdź truskawkę- głoska [r] po spółgłosce

Zabawa polega na odnalezieniu na planszy piktogramów, wskazanych przez przeciwnika. Nazwy wszystkich piktogramów składających się na obrazek zawierają głoskę [r] występującą po spółgłoskach. Materiał przygotowany w wyższej rozdzielczości. Do karty głównej dołączona jest karta dodatkowa ze spisem nazw ilustracji. Materiał z serii "Obrazek z obrazków".
inne materiały z serii - Obrazek z obrazków