Kolorowe kropki z trzema szeregami do podświetlania

Materiał zawiera 9 kart. Na pierwszej karcie znajdują się ilustracje, których nazwy zawierają w sobie głoski szeregu szumiącego umieszczone w kolorowych kropkach, na drugiej karcie znajdują się same kropki, a na kolejnej same ilustracje z karty pierwszej. Kolejne sześć kart zawiera analogiczny do szeregu szumiącego zestaw z głoskami szeregu syczącego i ciszącego. Wybrane lub wszystkie karty drukujemy, karty z pustymi kropkami naklejamy na karty z samymi obrazkami, tak by ilustracje znalazły się wewnątrz sklejenia. Kary wycinamy wzdłuż linii. Dziecko ma za zadanie podświetlić od dołu wybrany kartonik (np. latarką w smartfonie), nazwać ilustrację, która znajduje się wewnątrz i odnaleźć parę z takim samym obrazkiem wśród kartoników z obrazkiem w kropce.