Układ oddechowy człowieka – wklejki

Materiał zawiera 2 plansze, na pierwszej znajduje się schemat układu oddechowego w szablonie na 4 elementy, na drugiej karcie ten sam schemat znajduje się w szablonie na 8 elementów.