Karty logopedyczne z głoską [si] – cień i kontur

Materiał zawiera 9 plansz z 54 kartami zawierającymi 18 obrazków, każdy z nich w 3 wersjach – kolorowej, czarno-białej (obrys) oraz w formie cienia. Na ostatniej planszy znajdują się podpisy do wszystkich ilustracji. Wszystkie nazwy ilustracji przedstawionych na kartach zawierają głoskę [si] i nie zawierają głosek innych szeregów. Obrazki na karatach podzielone są ze względu na pozycję głoski [si] w wyrazie.