Andrzejkowa wykreślanka

Materiał zawiera kartę z wypisanymi wyrazami do odszukania. Dzieci oprócz odnalezienia wyrazów ukrytych z listy, mogą połączyć niektóre wyrazy z obrazkami, oszukać dodatkowe wyrazy, nieujęte w liście i pokolorować ilustracje.