Renifery- układanka i karty

Materiał zawiera 6 kart. Na 4 pierwszych znajduje się 8 postaci z oznaczonymi liniami cięcia. Na 2 kolejnych znajdują się karty kontrolne z gotowymi reniferami. Wycięte wzdłuż linii elementy można dobierać do potrzeb dziecka, powiększając lub pomniejszając pulę dostępnych elementów. Dziecko może mieć za zadanie odtworzenie postaci na podstawie instrukcji słownej, ułożenie postaci na podstawie kart kontrolnych, ułożenie dowolnej postaci, a następnie opowiedzenie o swoim obrazku.