Wyturlaj renifera - wersja z układanką

Do gry potrzebna będzie wydrukowana plansza, wycięte wzdłuż linii elementy kart z reniferami oraz kostka. Dzieci kolejno rzucają kostką i odszukują wśród pasków części ilustracji znajdujące się w kolumnie pod wylosowaną liczbą oczek. Na koniec dzieci mogą opisać wylosowanego renifera.