Co otrzymujemy z węgla? Plansze edukacyjne

Materiał zawiera 10 kart z ilustracjami rzeczy, do których produkcji został użyty węgiel oraz planszę z wszystkimi ilustracjami. Ilustracji można użyć podczas omawiania wiersza Marii Terlikowskiej "Węglowa rodzinka".