Sudoku logopedyczne 6x6. Głoska [ż]

Materiał zawiera 2 różne plansze do gry z ilustracjami, których nazwy zawierają głoskę [ż]. Zabawa polega na umieszczeniu brakujących obrazków tak, by nie powtarzały się w pionie i poziomie.