Bałwanki do analizy głoskowej

Materiał zawiera 8 kart, na 3 pierwszych znajdują się całostronicowe ilustracje bałwanków oznaczone cyframi od 3 do 5, na kolejnych trzech kartach znajdują się śnieżki z ilustracjami. Materiał może być pomocny przy ćwiczeniach analizy głoskowej. Dziecko ma za zadanie dopasować śnieżki do bałwanków, uwzględniając liczbę głosek, którą zawiera nazwa ilustracji ze śnieżki i dopasowując ją do cyfry wskazanej przez bałwanka. Na dwóch ostatnich kartach znajdują się szablony z bałwankiem i ze śnieżkami do dowolnego opisania.