Karty logopedyczne z głoską [z] – cień i kontur

Materiał zawiera 6 plansz z 36 kartami zawierającymi 12 obrazków, każdy z nich w 3 wersjach – kolorowej, czarno-białej (obrys) oraz w formie cienia. Na ostatniej planszy znajdują się podpisy do wszystkich ilustracji. Wszystkie nazwy ilustracji przedstawionych na kartach zawierają głoskę [z] i nie zawierają głosek innych szeregów. Obrazki na karatach podzielone są ze względu na pozycję głoski [z] w wyrazie.