Zimowe zabawy- przeczytaj i wskaż

Materiał zawiera 3 karty. Na pierwszej znajduje się całostronicowa kolorowa ilustracja, na dwóch kolejnych zdania opisujące jej fragmenty w wersji małymi i dużymi literami. Dziecko ma za zadanie odczytać zdania i wskazać fragment ilustracji, którego dotyczą. Materiał powstał przy współpracy z Wiolettą Jankowską z poradni Logofigle.