Karty do komunikacji. Zwroty grzecznościowe

Materiał zawiera dwa arkusze z 8 kartami każdy. Na pierwszym arkuszu karty zostały popisane, na drugim nie ma podpisów. Wybrany arkusz należy wydrukować i przeciąć wzdłuż linii. Karty mogą posłużyć do nauki zwrotów grzecznościowych (również w językach obcych), do komunikacji alternatywnej, czy jako element gazetki/wystroju sali, przypominający o zasadach dobrego wychowania. Aktualizacja: 30.01.2024