Karty do komunikacji. Higiena osobista

Materiał zawiera cztery arkusze z 8 kartami każdy. Na pierwszych dwóch arkuszach karty zostały popisane, na kolejnych dwóch nie ma podpisów. Wybrane arkusze należy wydrukować i przeciąć wzdłuż linii. Karty mogą posłużyć np. do rozmowy o higienie (również w językach obcych) lub komunikacji alternatywnej.