Joga dla dzieci - karty

Materiał zawiera 2 plansze z 16 kartami do wycięcia, na których zobrazowano proste pozycje jogi. Kraty można wykorzystać np. na lekcjach wf, w przerwie między zajęciami, w przedszkolu.