Wyturlaj jogę

Do zabawy potrzebna będzie wydrukowana plansza i kostka. Gra polega na rzuceniu kostką, a następnie wykonaniu ćwiczenia, którego opis znajduje się przy liczbie wylosowanych oczek. Planszy można użyć podczas zajęć grupowych, gdzie każda kolejna osoba z grupy rzuca kostką, wylosowując ćwiczenie dla całej grupy.